nu er det nok: Firmaet Skywire vil ikke finde sig i kommunens aftale med TDC

Direktør Jens Jönsson, firmaet Skywire, har fået nok af Langeland Kommune. De internet-projekter, som firmaet allerede er gået i gang med, gøres færdige.

Men så er det også slut.

Jens Jönsson vil ikke længere finde sig i, hvad han kalder Langeland Kommunes favorisering af et andet internet-firma, TDC. Derfor vil Skywire ikke gå i gang med nye projekter på Langeland, men samle kræfterne om internet-tilbud andre steder i Danmark.

- Da vi ikke kan konkurrere med en kommune, der udelukkende bakker én udbyder op og oven i købet holder salgsmøder med denne og dermed blåstempler denne udbyder, har vi nu sat udbygningen på Langeland i bero, oplyser Jens Jönsson.

Det betyder, at de planlagte master, som Skywire er i gang med at opsætte, vil komme op og sat i drift.

- Fremover vil udbygningen og mulige nye master blive grundigt overvejet, inden vi investerer yderligere, fortsætter Jens Jönsson.

- Vi kan ikke leve med, at Langeland Kommune blåstempler et enkelt firma, TDC. I vores optik skal en kommune opføre sig neutralt. Det er heldigvis også det, vi primært oplever andre steder i Danmark, vi kommer. Bare ikke på Langeland..., tilføjer Jens Jönsson, som i øvrigt mener, at kommunen har overtrådt Markedføringsloven ved at sende breve til alle borgere i et bestemt område vedrørende et borgermøde om TDC's bredbåndstilbud. Også til de borgere på den såkaldte Robinsonliste, der har frabedt sig den slags henvendelser.

  • Af: