ARBEJDSTILSYNET

Arbejdstilsynet forlanger, at menighedsrådet i Rudkøbing fremover benytter et "egnet teknisk hjælpemiddel" i stedet for stiger.

RUDKØBING: Det nu ikke længere eksisterende Rudkøbing-Simmerbølle Menighedsråd har fået et påbud fra Arbejdstilsynet om den måde, som en adventskrans blev hængt op på i Rudkøbing Kirke sidste år.

Påbuddet går ud på, at menighedsrådet fremover skal sørge for, at der anvendes et "egnet teknisk hjælpemiddel ved ophængning af adventskrans" i kirken, som det er formuleret i afgørelsen fra Arbejdstilsynet.

Måske kan problemet løses med en eller anden snedig hejsemekanisme. Sagen vil blive diskuteret på det kommende menighedsrådsmøde. I øvrigt er det godt, at vi er blevet gjort opmærksom på problemet.

Hanne Davidsen, sognepræst og fungerende formand for menighedsrådet

Begrundelsen for påbuddet er, at to af kirkens medhjælpere ved ophængningen sidste år benyttede stiger. Fra stigerne skulle de først nedtage kirkeskibet og derefter ophænge adventskransen i den krog, kirkeskibet hang i. I afgørelsen fra Arbejdstilsynet lægges der vægt på følgende beskrivelse af hvordan nedtagning og ophængning blev foretaget. Blandt andet:

"Den anvendte 2x13 trins skydestige med en vægt på 16 kg løftes af kirketjener fra placering bag orglet henover rækværket på pulpituret og rækkes ned til medhjælper, som står på bænkerækken for at tage imod skydestigen. Ved denne håndtering er der risiko for, at kirketjener taber stigen, der kan ramme medhjælperen, eller at medhjælperen, der modtager stigen, falder ned fra bænkerækken på grund af overbalance. Stigen, der modtages, er 3,9 meter lang og vejer 16 kg..."

Og senere:

"Medhjælperen, der arbejder i ca. 5 meters højde, tager skibet ned ved at række ind mellem trinene på skydestigen og tager her fat med begge hænder i stangen, hvori kirkeskibet hænger. Her har medhjælperen ikke mulighed for et fast støtte- eller holdpunkt på stigen,, og der er derfor risiko for nedstyrtning. Ved nedstyrtning er der risiko for at ramme kirkebænkene."

Menighedsrådet skal efterkomme påbuddet senest til august, og det vil ske, oplyser sognepræst og fungerende menighedsrådsformand Hanne Davidsen:

- Selvfølgelig vil vi det. Vi skal bare have fundet ud af hvordan. Måske kan problemet løses med en eller anden snedig hejsemekanisme. Sagen vil blive diskuteret på det kommende menighedsrådsmøde. I øvrigt er det godt, at vi er blevet gjort opmærksom på problemet. Det er fint nok, siger Hanne Davidsen.

  • fyens.dk