Rapport peger på muligheder for forbedringer: Sløjfer eller mindre rundture, bedre markedsføring og én stor fælles fortælling om Øhavsstien.

LANGELAND: Med 30 vandrere i gennemsnit på et døgn på den nordlangelandske del af Øhavsstien er der naturligvis plads til mange, mange flere.

Mulighederne - og visse begrænsninger - er summeret op i rapporten "Øhavsstiens potentiale", som organisationen Naturturisme har fået udarbejdet af Rasmus Johnsen, en af idémændene bag Cold Hawaii i Klitmøller.

220 KM VANDRESTI

Øhavsstien bugter sig over i alt 220 km på Sydfyn, Tåsinge, Langeland og Ærø. Meget af vejen langs Det sydfynske Øhav.Den er forbeholdt vandrere, og hele ruten er afmærket med pæle og blå piktogrammer af en vandringsmand.

Ruten er inddelt i syv delstrækninger: Faldsled til Fjællebroen, Fjællebroen til Svendborg, Svendborg til Lundeborg, Svendborg til Rudkøbing, Lohals til Stengade Strand, Stengade Strand til Henninge Nor (Lindelse Nor), og Marstal til Søby.

Naturturisme har udgivet en guidebog til Øhavsstien. Den koster 180 kroner.

Generelt er der tilfredshed med Øhavsstien blandt de turisme-aktører, som Rasmus Johnsen har interviewet. De er tilfredse med stiens generelle tilstand og med afmærkningerne.

Men de har også klare ankepunkter. Det drejer sig blandt andet om markedsføringen af ruten, som de ikke mener er god nok. De er bekymrede over, at ruten, trods det at den har eksisteret i 10 år, ikke har opnået større status og udbredelse i vandrekredse.

De påpeger i den forbindelse, at Øhavsstiens "store historie" ikke er formidlet klart nok. Flere aktører nævner desuden, at ruten mangler mindre sløjfer og rundture, som gør det muligt at starte og slutte samme sted. Sidst men ikke mindst mener flere, at det at ruten ender blindt er et problem. På Langeland ender stien blindt både i Lohals og ved Lindelse Nor.

Når aktørerne generelt omtaler det, der fungerer mindre godt, er det først og fremmest, at stien giver for få valgmuligheder. Der er med andre ord for få sløjfer, dvs. mulighed for mindre og halvlange ture, som starter og slutter samme sted.

Udfra analysearbejdet har Rasmus Johnsen nogle forslag til, hvordan Øhavsstien kan tiltrække flere vandrere. En af den er en certificering under 'Leading Quality Trails', en slags internationalt kvalitetsstempel. Desuden foreslår han, at der på udvalgte steder udvides med markerede sløjfer eller rundture, som gør det muligt at starte og slutte samme sted, og at der bliver én online-indgang til ruten - altså én hjemmeside, som alle andre sider henviser til.

"Det anbefales, at man én gang for alle bliver enige om og formulerer Øhavsstiens store fortælling og sætter massivt ind med det formål at udbrede den til den primære målgruppe på det marked, som har betydning for Øhavsstien", tilføjer Rasmus Johnsen.

  • fyens.dk