Fire stykker danefæ fra Ærø, Tåsinge og Langeland fylder godt op i ny udstilling.

Den 30. januar åbner Nationalmuseet sin udstilling over årets danefæ. Den viser de flotteste og mest spektakulære fund af danefæ, som er gjort i 2015 eller er færdigbehandlet i 2015.

I år sætter øerne i Det sydfynske Øhav sit tydelige præg på danefæudstillingen, idet fire flotte og helt unikke genstande fra henholdsvis Langeland, Tåsinge og Ærø fylder godt op i montrerne.

Samtidig viser de, hvor mangfoldige danefæ kan være.

De fire fornemme fund omfatter:

En ekstremt sjælden mønt fra Christian den Fjerdes tid, som den 14-årige amatørarkæolog Mathias Holch Kaas fandt med sin metaldetektor i sin fars kartoffelbed i Snøde på Langeland. Mønten er en såkaldt rytterpenning, som er slået i Glückstadt i 1619 til brug for udenrigshandel.

Fra Ærø kommer et meget specielt fund af en såkaldt kragsten fra korbuen i en middelalderkirke.

Det er en stor, tung granitstenen, som er danefæ, fordi den er udsmykket og har indgået i en romansk kirke fra 1100-tallet. Stenen blev fundet i gulvet i en hestestald i landsbyen Vrå lidt uden for Ærøskøbing. Så man kan sagtens være danefæ, selv om man er af sten og fundet i en hestestald.

Den har sammen med en tilsvarende sten på den anden side af korbuen båret en tværbjælke, hvorpå der har stået et krucifiks. Relief-udsmykningen består af kors, geometriske mønstre samt ranker, der kan tolkes som livssymboler. Stenen må formodes at stamme fra en ældre forgænger for den nuværende kirke i Ærøskøbing.

Fra Ærø stammer også den øverste halvdel af en stor rygknapfibula, som er en sikkerhedsnål fra jernalderen, hvis forside har været udfyldt med et materiale, der ikke er bevaret. Kanten er udvendig smykket med fletbånd. På bagsiden er der dyreornamentik i to felter. Den er fundet af Steen Agersø.

Og fra Tåsinge stammer en guldring med syv diamanter og emaljeindlægninger, fundet ved Kærstrup voldsted af Dennis Maigaard.

Ringen er blevet til på et tidspunkt, hvor kunsten at slibe diamanter med mange facetter endnu var ny, og de fleste af diamanterne har den rå diamants naturlige pyramideform. Ringen hører således hjemme i diamantringes tidlige periode og er en sjældenhed på europæisk plan.

Den har været en stor kostbarhed, som nok skal kobles sammen med den fornemme ejer af Kærstrup i 1620'erne, Christian 4.s svigermor, Ellen Marsvin.

  • Af: