Den omvendte verden: Lokalråd protesterer mod planer om at flytte asylelever

Asylskolen i Longelse er blevet et vældigt aktiv for lokalsamfundet, og beboerne vil ikke af med den igen.

Derfor vil lokalrådet protestere indædt mod Langeland Kommunalbestyrelses beslutning om at samle undervisning af alle asylsansøgere- både børn og voksne - på Rudkøbing Skole.

På den nedlagte skole i Longelse har 150 elever deres daglige skolegang, nemlig alle de uledsagede børn og unge, som lige nu opholder sig på Langeland.

- Og alle her i Longelse er glade for det liv, børnene og de unge har skabt på den gamle skole, siger Niels Petersen, formand for Lokalrådet for Spodsbjerg-Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev, som repræsenterer en halv snes af foreningerne i området.

God integration

Selv er han også aktiv i Longelse Sportsforening og fremhæver, at de unge asylanter - alle drenge mellem 14 og 18 år - er blevet fint integreret i fodboldafdelingerne i både Longelse og Tullebølle, som arbejder sammen om at aktivere dem.

- Og de nyder at være lige i nærheden af sportspladsen, har Niels lagt mærke til.

-Er det ikke lidt den omvendte verden. Normalt protesterer beboere mod at FÅ et asylcenter. Nu protesterer I over, at kommunen vil flytte asylskolen VÆK?

- Her i Longelse har ingen protesteret over, at asylskolen flyttede ind, tværtimod har vi hilst den velkommen. Og vi vil nødigt undvære den, slår lokalrådsformanden fast.

Det var på et møde den 8. oktober, kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen skal udarbejde et oplæg til at klargøre Rudkøbing Skole - og det vil i praksis sige den ældste, såkaldte 21-bygning - til undervisningsbrug på asylområdet.

"Det blev ønsket, at skolen forberedes både til børn og voksne", som der står i referatet.

Børn og voksne skal adskilles

Kommunens chef på asylområdet Bente Lykke er allerede gået i gang:

- Vi skal for det første have fundet ud af, om der er plads til alle - både børn/unge og voksne - i bygningen.

- Det er desuden et krav fra Udlændingestyrelsen, at børn og voksne elever skal adskilles, de må ikke have kontakt med hinanden overhovedet i løbet af skoledagen.

- Så vi skal finde ud af, om det er muligt rent bygningsmæssigt at foretage sådan en adskillelse i 21-bygningen, siger asylchefen.

Indtil videre fortsætter børnene og de unge asylansøgere altså skolegangen i Longelse.

Protest fra en pløjemark. Åbent brev til Langeland Kommunalbestyrelse side 28

  • Af: