Af: Jens Jørgen Søgaard, Ramsherred, Rudkøbing - medlem af Radikale Venstre, Langeland

LÆSERBREV: "Alderdommen er den hårdeste af alle domme" - citat Otto Ludwig. Og hvad kunne han så mene med det?

Hvordan vil du gerne selv behandles, når du bliver gammel? Svar: Værdigt!

Hvem skal bestemme over din dagligdag?  Svar:  Mig selv - med hjælp fra ...!

Overgangen til en plejetilværelse er for hver ældre person en overgang til et nyt livsafsnit.  Nu har de leveret deres personlige indsats til det samfund, vi andre nu bygger videre på og nyder godt af, i mange, mange år. Nu skal vi vise vores respekt, således at de oplever at være respekteret, og de skal opleve takken fra os.

Radikale Venstre har en vision om, at Langeland skal være en ø med trivsel og værdigt liv for de ældre.

Vores vision sætter fokus de ældres mulighed for at deltage i eller opleve fællesskaber. De skal inddrages i fællesspisninger, besøge/have besøg af skoleklasser og børnehaver (de ældre er historiebærere - en ressource), aktivt medvirke til at tilrettelægge og tilberede deres mad. Plejecentrene skal være åbne for frivillige og pårørende (foregår mange steder med succes - og liv!). De ældre skal komme ud og få oplevelser. Mange ældre har desværre en lille økonomi, så derfor skal naturlige ting ikke koste.

Det er naturligt at kunne komme rundt - gratis lokaltrafik, tak. Mener vi det? Det kan godt være, at det kan blive en løsning for Langelands ældre, der bor i eget hjem. Vi vil arbejde for en teletaxaordning, som vi allerede kender den fra Spodsbjerg. Gratis eller 20 kr./tur? En sådan løsning vil medvirke til, at ældre kan blive længst muligt i eget hjem = længst muligt i eget liv.

Når man bliver gammel på Langeland, skal ens rynker vende opad. Det har man fortjent.