Lokaldebat: Frygter at skovene ender som produktions-ørkener
Af: Jørgen Eisner, Ourevej 23, Humble

Læserbrev: Jens Kjeldsen Høy holder mit indlæg om Kildemarkskoven op mod egne gode ture i Langelands skove. Jeg kunne fylde sider i Øboen med positive skovoplevelser, men redaktionen sætter grænser for længden af et indlæg og derfor tvinges man til at vinkle sit budskab skarpt. I øvrigt ville jeg modsat Jens Høy aldrig bruge Longelse Bondegårdsskov og Konabbe Skov som bevis på en god skovtilstand her på øen, for begge skove er særligt beskyttede.

Jeg fornemmer, at den korte afstand til den økonomiske næsetip, som private skovejere fristes af eller tvinges til og som selv statens skove er pålagt, hverken gavner skov eller natur.

Jørgen Eisner

Jeg har besøgt langelandske skove gennem 39 år og det har været fint - til dato, men jeg ser også en bekymrende udvikling, der måske giver færre gode skovture i fremtiden.

Set i læserbrevets snævre og enøjede optik frygter jeg, at skove, der hidtil har været forskånet, vil lide samme skæbne som det åbne land, der mange steder er næsten tømt for dyr og planter og endt som en produktionsørken.

Jeg ser skove som en vedvarende ressource, hvor driften skal resultere i permanent højskov med en ligelig aldersspredning blandt træerne. Dette i forening med en - alt inklusive - høj biodiversitet og de særlige biologiske forhold og i respekt for at skovene både rummer fortidsminder og jordoverflader, der har lagt urørte siden istiden.

Til det fordres en bred faglighed, omsorg og en lang tidshorisont. Her spørger jeg, hvor mange skove, der så er i gode hænder på den lange bane? Motiverer markedsvilkårene skovejerne til skånsom drift og langsigtede overvejelser eller ser vi flere og flere eksempler på de hurtige og billige løsninger, hvor ligeglade entreprenører smadrer sig gennem alt?

Jeg fornemmer, at den korte afstand til den økonomiske næsetip, som private skovejere fristes af eller tvinges til og som selv statens skove er pålagt, hverken gavner skov eller natur.

Hvis de skove både Jens Høy, jeg og andre holder af skal bevares, så er det ikke ligegyldigt, hvem der ejer skov og hvorfor. Der er behov for nye og langtidsholdbare ejerformer. Derfor kan jeg kun bakke op om et aktuelt forslag om at Den Danske Naturfond opkøber skove på Langeland.