Lokaldebat: Der mangler skiltning ved toilet
Af: Erik Nielsen, Bagenkopvej 15, Humble

LÆSERBREV: Nu vil Langeland gerne fremstå som et godt sted at være turist! Så synes jeg også at vi skal gøre os umage for at de får en god oplevelse.

Et af de steder, hvor vi virkelig kan gøre det bedre, er i Humble.

Som det er de fleste fastboende bekendt, findes der på "Torvet" (pladsen overfor Spar) et offentligt toilet. Problemet med dette er, at der ikke findes anden skiltning til denne "attraktion" end det lille blå skilt med teksten WC, der sidder på gavlen af bygningen. Dette gør at det er som at lege "Find Holger" uden at vide om "Holger" er der eller ej! Jeg har oplevet at turister af begge køn har været ude og forrette deres nødtørft i vejgrøften efter at de havde kørt gennem Humble!

Derfor vil jeg da gerne opfordre kommunen til at gøre mere for at gøre opmærksom på toilettes eksistens med henvisnings skilte: Desværre var kommunen ikke rigtig vågen, da de fjernede ensretnings-skiltene i forbindelse med ændringen af Pilestræde, da det ville have været nemt at sætte nye skilte på de "gamle" standere med teksten "Off. Toilet".

Jeg har oplevet at turister af begge køn har været ude og forrette deres nødtørft i vejgrøften efter at de havde kørt gennem Humble!

Erik Nielsen