Lokaldebat: Byliv kræver bytæthed
Af: Arkitekt Niels Lindberg, Vinkældergade 2, Rudkøbing

Læserbrev: Brugsens foreslåede nedrivning af de snart 200 årige bygninger Østergade 46 og 48 ville trække mening ud af byrummet. Det ville skade byen og i særdeleshed Østergade.

Den "lege/parkeringsplads", som er Brugsens ufølsomme forslag til erstatning af historiske bygninger, ville stå tom det meste af døgnet og hele vinteren. Med sin tomhed og sit fra Vejlen vindsvøbende klima ville den dræne byrummet for liv. Byliv kræver bytæthed, det kan (næsten) alle forstå.

Interesserer man sig for Østergades overlevelse som handelsgade - det er der forhåbentlig mange nok der gør - så er det vigtigt at fastholde en koncentreret bymidte for at bevare dynamikken.

Niels Lindberg

Interesserer man sig for Østergades overlevelse som handelsgade - det er der forhåbentlig mange nok der gør - så er det vigtigt at fastholde en koncentreret bymidte for at bevare dynamikken. Det ville være et kæmpe fejltrin at fjerne bygninger. Vil man også øge dynamikken, ville det trække i den rigtige retning at skabe flere visuelle oplevelser. Det kunne f.eks. være, med et enkelt greb, at opstille en elegant (kunstnerisk) portal hen over Engdraget ved siden af nr. 48 og naturligvis med nr. 48 og 46 bevaret og genbrugt.