analyse: Konsulentfirmaet Mploy deler roser ud til kommunens indsats på beskæftigelsesområdet

Der er utvetydig ros til Jobcenter Langeland og det kommunale kompetencecenter i den analyse, som konsulentfirmaet Mploy har lavet om hele det kommunale arbejdsmarkedsområde.

Firmaet blev bestilt til at lave analysen, fordi der blandt politikerne i Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget var utilfredshed med den kommunale indsats. Men den kritik er svær at genfinde i analysen. Faktisk lyder en af konklusionerne i analysen sådan:

"Langeland Kommune har på flere områder en meget velfungerende indsats. For grupperne tættest på arbejdsmarkedet (jobparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere) opnås der gode resultater af indsatsen, dette skal fastholdes. For sygedagpengemodtagere og grupper længere fra arbejdsmarkedet, er der et forbedringspotentiale i effekterne af indsatsen.

Samlet fremstår et billede af, at Langeland på flere områder har en stor omkostningseffektivitet i den jobrettede indsats, som er væsentlig at fastholde."

I analysen peges der også på områder, hvor kommunen kan forbedre indsatsen:

"Det er den overordnede anbefaling, at Langeland arbejder med at udvikle indsatsen i retning af, i endnu højere grad at have virksomhederne som omdrejningspunkt. Supplerende tilbud skal alene etableres for at bakke op om integration og opkvalificering på virksomheder eller til de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet.

Det indebærer en omstilling af især Langelands beskæftigelsesindsats for aktivitetsparate og i retning af færre vejlednings- og opkvalificeringstilbud og selvstændige mentorforløb."

Og så foreslår konsulentfirmaet i øvrigt, at der ansættes to personer mere i virksomhedsteamet.

  • Af: