habilitet: Afviser at politiker var inhabil

Knud Gether, der repræsenterer Borgerlisten i den langelandske kommunalbestyrelse og i økonomiudvalget, deltog ikke i møderne, da henholdsvis økonomiudvalg og kommunalbestyrelse i november udvalgte firmaet Ramsdal til at lave en analyse af Asylcenter Holmegaard.

Til daglig arbejder Knud Gether nemlig for firmaet Virksomhedsporten, der er en del af Ramsdal-gruppen. Og derfor er han inhabil.

Men ved mødet mandag i sidste uge i økonomiudvalget deltog Knud Gether. Her fik udvalgets politikere ikke blot forelagt en mundtlig analyse fra Ramsdal. Udvalget bevilgede også ekstra 70.000 kroner til Ramsdal.

Kommunaldirektør Jørgen Vestby Christiansen mener ikke, at Knud Gether var inhabil i den situation.

- Når der er givet en foreløbig redegørelse foretaget af den valgte konsulentvirksomhed, vil det være uhensigtsmæssigt at skulle vælge en anden konsulentvirksomhed til et supplement af analysen, vurderer kommunaldirektøren.

  • Af: