aktindsigt: Konsulentfirmaet Ramsdals analyse af asylområdet er ikke videre oplysende

Hvis nogen - tidligere og nuværende ansatte på Asylcenter Holmegaard, pressen eller kommunens indbyggere i al almindelighed - håbede på indsigt, bliver de nok skuffet.

Allerede inden nytår begærede Øboen aktindsigt i den undersøgelse af Asylcenter Holmegaard, som politikerne i kommunalbestyrelsen hyrede konsulentfirmaet Ramsdal til at lave. Mandag i sidste uge kom rapporten så. Eller i hvert fald en del af den.

Det udleverede materiale består af to dele. 9 sider med overskriften "Organisationsstruktur inden for asylområdet" og fem sider, der har titlen "Konklusioner - konsulenternes sammenfattede kommentarer". Sidstnævnte er skrevet med meget store bogstaver og har helt tydeligt været brugt til en power point visning.

Tidligere i forløbet har konsulenterne fra Ramsdal givet en mundtlig orientering til politikerne, og den ville nu hjemsendte kommunaldirektør Jørgen Vestby Christiansen ikke orientere om - med den begrundelse af fremlæggelsen kun var mundtlig.

Ét konkret forslag havde Ramsdal-konsulenterne dog med: Ansættelsen af en decideret asyl-direktør, og den proces er kommunen i gang med.

Den del af den nu fremlagte rapport, som handler om organisationsstrukturen, er ikke videre oplysende. Den indeholder mest en masse overvejelser om fordele og ulemper ved henholdsvis en centralisering af området, kontra en decentral model. Og så er der lidt om, at den store vækst på asylcenterområdet har været en stor udfordring.

Den anden del med konklusionerne afdækker lidt mere om de konkrete problemer på Asylcenter Holmegaard, omend noget indirekte på nogle punkter.

Her slås det i konsulenternes kommentarer blandt andet fast,

At "lederne og en stor gruppe af medarbejdere ser tingene meget forskelligt."

At "de mange vikaransættelser og korttids kontrakter skaber stor usikkerhed."

At "den manglende gennemsigtighed i forbindelse med ansættelser, udnævnelser og opsigelser giver stor usikkerhed og utryghed blandt medarbejderne."

At "der i øjeblikket er en del områder, hvor kvaliteten i opgaveløsningen ikke er høj nok."

Når det så kommer til konsulenternes konkrete anbefalinger, er det, at de foreslår yderligere undersøgelser, således at "den enkelte leders kompetencer og potentiale bør afdækkes med henblik på at fastlægge en ny struktur..." og at "dette kan ske på baggrund af individuelle personlighedstest, hvor den enkelte leders ønsker, kompetencer og ledermæssige potentiale afdækkes."

Meget mere står der ikke i det materiale, som kommunen har valgt at udlevere.

  • Af: