SNØDE-HESSELBJERG: Den nordlangelandske stubhave blev fredet i 1988 efter ønske fra Danmarks Naturfredningsforening.

Stubhaven er på 1,5 hektar og ligger mellem Hesselbjergvej og Langelandsbæltet, lige nord for et mindre sommerhus-område. Fredningen skete af botaniske og kulturhistoriske grunde.

Et af denne stubhaves særkender er de gamle maleriske ege, hvis kroner især i skovens vestlige ende rækker langt ud over det lave hasselkrat. Af andre planter træffes benved, kvalved, foruden fuglekirsebær, almindelig hyld, almindelig gedeblad og humle.

Den lerede og muldrige jordbund giver vilkår for en artsrig flora af næringskrævende arter. I alt 50 forskellige skovsbundsplanter er noteret.

Navnet stubhave er langelandsk og betegner en driftsform, som er knyttet til øens bondekultur, før det moderne landbrug satte ind. Stubhaven domineres helt af hassel, som overalt står knippestilelde. En stubhave kaldes også gærdselsskov eller stævningsskov.

Kilde: Bl.a. www.fredninger.dk

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Menighedsråd skal spare: Svært at komme af med dyr og fredet stubhave

Menighedsråd skal spare: Svært at komme af med dyr og fredet stubhave

Lokale frygter store maskiner i fredet skov

Lokale frygter store maskiner i fredet skov