Stem, stem, stem. Langeland Kommune skruer op for informationen om de kommende valg den 21. november.

Langeland: Langelænderne kan godt være stolte af, at stemmeprocenten i kommunen ligger et pænt stykke over landsgennemsnittet. Flere end 77 procent valgte at sætte deres kryds ved seneste kommunalvalg i 2013, mens stemmeprocenten på landsplan kun var på knap 72 procent.

Og nu skal vi til det igen. Den 21. november er der som bekendt både kommunevalg, regionsvalg og valg til Ældrerådet i Langeland Kommune.

Filmene vil kunne ses på kommunens Facebook-side. Vi håber på, at de på en sjov og relevant måde kan give flere unge lyst til at stemme.

Borgmester Bjarne Nielsen

Som noget nyt har kommunen på opfordring fra rådene for ældre, udsatte og handicappede oprettet en hotline, som har dagligt åbent for spørgsmål om valgene. Samtidig er der lavet en valgbrochure, der kan læses af alle, men som er særlig henvendt til de pågældende grupper.

"Vi har skruet op for informationen om valgene den 21. november for at være sikre på, at alle får den information, de har brug for. Der skal ikke være nogen, der undlader at stemme på grund af manglende information," siger borgmester Bjarne Nielsen.

Brochuren, der skal hjælpe med at gøre valget overskueligt for den enkelte, bliver delt ud af hjemmehjælpen og på blandt andet plejecentre og bosteder.  

Hjemmehjælpen i kommunen kan desuden hjælpe den enkelte med at søge om at brevstemme. Og for at gøre det nemmere for de ældre, der bor på kommunens plejecentre, rykker Borgerservice ud på centrene, så de ældre kan brevstemme hjemmefra. Borgerservice har desuden udvidede åbningstider op til valget for dem, der ønsker at brevstemme.

Film til unge

Det er en kendt udfordring, at unge er svære at trække til truget, når det gælder valg. For at styrke de unges valgdeltagelse er Langeland Kommune gået sammen med en række andre kommuner om at få produceret små film til sociale medier, der opfordrer de unge til at stemme. Samtidig har kommunen deltaget i et større fynsk samarbejde om at styrke valgdeltagelsen blandt unge, hvor der blandt andet også er produceret film.

"Filmene vil kunne ses på kommunens Facebook-side. Vi håber på, at de på en sjov og relevant måde kan give flere unge lyst til at stemme," siger Bjarne Nielsen.

I sidste uge hængte kommunen plakater og bannere med opfordring til at stemme op ved blandt andet Sundhedshuset. Og Langeland Bibliotek har inviteret de politiske kandidater til en lille politisk særudstilling, hvor kandidaterne under fastlagte rammer kan informere om deres mærkesager og på den måde være med til at gøre folk klogere på mulighederne, når krydset skal sættes om et par uger.

 

 

Om valget

Ca. fem dage før valget modtager man sit valgkort til kommune- og regionsvalget med posten. Personer på 60 år og derover modtager også et valgkort il ældrerådsvalget. Hvis man er forhindret på valgdagen eller bare ønsker at brevstemme, har Borgerservice - udover den almindelige åbningstid - udvidet åbningstiden for brevstemme:  Torsdag den 16. november kl. 10.00-20.00

Fredag den 17. november  kl. 09.00-16.00

Langeland Kommunes hotline for spørgsmål til valget har telefonnummer 63 51 62 10.

  • fyens.dk