projekt: Seks langelandske lodsejere står klar til at bortforpagte jord. Andels-Tanken Langeland opfordrer alle til at henvende sig

Hvis du går med tanker om at dyrke den langelandske jord på nye, mere bæredygtige måder, så er muligheden her nu.

En række lodsejere fordelt over hele Langeland har i samarbejde med AndelsTanken Langeland fundet egnede jordstykker i forskellige størrelser. Planen er, at der over de kommende år skal laves nye CO2-neutrale skovlandbrug.

Fælles for lodsejerne er, at de - udover at bortforpagte deres jord - gerne vil bidrage til et projekt, der kan være med til at skabe gode, lokale fødevarer samt arbejdspladser og vækst på Langeland.

En af lodsejerne er Christian Ahlefeldt-Laurvig fra Tranekær Gods. Han tilbyder i første omgang jordstykker på henholdsvis 6,5 og 2 hektar.

"Det giver mig mulighed for at have første parket til at følge en mulig fremtidig nicheproduktion for dansk landbrug, som lyder meget spændende," siger Christian Ahlefeldt-Laurvig.

Jorden blev brugt og høstet på sidste år. Men fordi jordstykkerne er afskåret fra de større marker, er omkostningerne ved at dyrke dem på traditionel vis blevet for store i forhold til udbyttet.

Hobby og erhverv

AndelsTanken Langeland opfordrer alle, der er interesserede i bæredygtigt landbrug, til at henvende sig til foreningen.

"Vi hører gerne fra alle - uanset om du ønsker at dyrke jorden på hobbyplan, om I er flere til et stykke jord, eller du ønsker at dyrke jorden som dit erhverv. Alle muligheder er der," siger Agnete Fog, formand for AndelsTanken Langelands Støtteforening.

Sideløbende er AndelsTanken ved at stifte et andelshandelsselskab, som kan hjælpe med at afsætte produkterne direkte til fødevarefællesskaber og forbrugerne. Og der vil i det hele taget være hjælp at hente for dem, der kaster sig ud i projektet.

"Vi kommer til at arbejde tæt sammen med eksperter i vedvarende dyrkning som blandt andet skovlandbrug er. Og vi er i øjeblikket i dialog med helt almindelige landmænd og deres organisation, Centrovice, om muligheden for at få konkret rådgivning om dyrkningsformer og forretningsudvikling derfra. Så folk vil være i sikre hænder," siger Agnete Fog.

Skoven ind i landbruget

Den nye måde at dyrke jorden på, som AndelsTanken Langeland vil forsøge at udbrede til flere steder på øen - og på sigt til andre dele af landet - handler kort sagt om at trække skoven ind i landbruget.

Skovlandbrug dækker over flere forskellige dyrkningsformer, der kombinerer landbrug, skovbrug og plantagedrift. Men fokus er på permanente afgrøder, det vil sige afgrøder, som kun bliver sået eller plantet én gang og herefter får lov til at leve i flere vækstsæsoner med høst spredt over det meste af året.

Johan Fast er skovfoged og rådgiver i skovlandbrug. Han er knyttet til Andelstanken Langeland og ser frem til, at de første marker bliver dyrket.

"Vi skal efterprøve bæredygtige landbrugsformer i praksis og at skabe kommercielle muligheder for CO2-neutrale landbrug under danske forhold. Vi vil skabe mini-landbrug med alternative dyrkningsdesign og afgrødevalg. Hvis skovlandbruget er designet rigtigt, kan der høstes afgrøder gennem hele vækstsæsonen - og de kan høstes i mange lag lige fra grøntsager til bær, frugter og nødder," siger han.

Smart at gå med naturen

Der forskes i skovlandbrug i både Danmark og resten af Europa. Fagligt taler man om Agroforestry og pløjefri dyrkning Og flere steder betegnes skovlandbrug som et seriøst bud på et produktiv og klimavenligt fremtidigt landbrug.

Andelstanken har søgt 15 millioner kroner fra Veluxfonden til at udvikle et videns- og uddannelsescenter på Kragholm Gård tæt på Rudkøbing. Centeret skal uddanne interesserede i bæredygtigt landbrug, og umiddelbart efter skal kursisterne kunne gå i gang med at dyrke deres eget stykke jord.

Agnete Fog håber på, at der her og nu viser sig interesserede, men også at projektet på sigt kan være med til at tiltrække tilflyttere.

"Meget tyder på, at det er smart at gå med naturen, i stedet for at kæmpe mod den. Og jeg håber selvfølgelig på, at vi de kommende år ser mange, der tør tage springet - både langelændere og folk uden for øen," siger Agnete Fog.

  • Af: