Påbud trukket tilbage: De statslige vandplaner reducerer de områder, hvor spildevandet skal renses bedre.

Godt 30 husejere på Langeland, der ellers har fået påbud om at rense deres spildevand bedre, slipper alligevel.

Langeland Kommune har netop sendt breve ud til de godt 30 husejere, der - selv om de tidligere har fået et påbud om at etablere en forbedret rensningsløsning, for eksempel minirensningsanlæg og nedsivningsanlæg - nu alligevel ikke behøver gøre det.

- Tilbagetrækningen af påbud i det åbne land gælder dog ikke tilslutning til kloaksystemet, understreger teknisk chef Rikke Fink, Langeland Kommune.

Årsagen til tilbagetrækningen af påbud er de statslige vandplaner. De ophæver de retningslinjer, som ellers var fastlagt i de tidligere amters regionplaner.

"I Langeland Kommune betyder det, at områderne med krav om forbedret spildevandsrensning er blevet stærkt reduceret", skriver Langeland Kommune i brevet til de godt 30, som nu slipper for udgifterne til bedre rensning af deres spildevand.

Regel-ændringen betyder helt konkret, at nogle langelændere, der har efterkommet kommunens påbud - og brugt penge på det - nu måske kan kigge ind på en nabo, der ikke har.

Langeland Kommune har da også protesteret. I et brev har kommunen overfor Naturstyrelsen påpeget det uheldige i, at grundejere, som af forskellige årsager ikke har efterlevet deres spildevandspåbud, nu helt slipper for udgiften, mens deres lovlydige naboer har etableret dyre renseanlæg.

Men henvendelsen har ikke fået styrelsen til at skifte mening. Den fastholder blot, at kommunens påbud var lovlige, da de blev givet. Og at der nu er andre regler.

I et brev til de husejere, der slipper for at rense deres spildevand bedre, understreger kommunen dog, at disse husejere fortsat er forpligtede til at sørge for, at ejendommens køkken- og/eller spildevandsafløb er tilsluttet septiktank eller trixtank.

  • Af: