Vandværkspasser Arne Egelund på Humble Vandværk afviser udtalelse om, at Langeland kan komme til at mangle drikkevand.

HUMBLE: Carsten Friagers udtalelser om, at Langeland kan komme til at mangle drikkevand, holder ikke, mener Arne Egelund, der passer Humble Vandværk.

Carsten Friager er medlem af Danmarks Naturfredningsforenings lokale bestyrelse udtalte forleden i Øboen/Fyns Amts Avis, at vandforbruget på Langeland er på kanten af, hvad naturen kan klare, og han pegede på, at der er risiko for indsivning af saltvand flere steder, hvis ikke forbruget sættes ned.

Ifølge Arne Egelund passer det slet ikke.

- Siden 1985 er vandforbruget på Langeland faldet kraftigt. Fra 1.700.000 kubikmeter i 1985 til 1.150.000 kubikmeter i 2015. Et fald på 550.000 kubikmeter, oplyser Arne Egelund.

- Af det vand vi pumper op årligt bliver noget af det brugt på vandværkerne til filterskyl, rensning af vandbeholdere, rensning og gennemskyl af vandledninger, så vi er sikre på, at det vand vi sender ud til forbrugerne er i orden, tilføjer Arne Egelund.

  • fyens.dk