Den langelandske turist- og erhvervsforening inviterer til kur i Kædeby
Turist- og Erhvervsforeningen kalder til nytårskur på torsdag - for medlemmer, politikerne i kommunalbestyrelsen og kommunens direktion.

Nytårskuren foregår på restaurant Kædeby Cafeen, hvor foreningen også præsenterer sit messe-udstyr - ligesom LAG Langeland gør.

Kuren har fire talere: Turist- og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe vil give sit bud på, hvordan vi skaber vækst på Langeland. Iværksætter Bendt Skov vil fortælle om sit ligkiste-projekt, og repræsentanter for kommunen præsenterer planen om at få etableret et produktionssted i Spodsbjerg i forbindelse med bygningen af den faste Femern-forbindelse. Og endelig vil foreningens formand Ulrik Bremholm præsentere en plan for fælles markedsføring af langelandske fødevarer.